Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 23 2017

youuung
14:00
2620 3b07 500
Reposted fromNajada Najada viagabrielle gabrielle
youuung
13:58
6068 6272
Reposted fromfelicka felicka viatransfuzja- transfuzja-
youuung
13:58
8340 dc67
youuung
13:57
To ważne, żeby mieć przyjaciół, z którymi możesz robić więcej niż plotkować, pić i palić. Zaprzyjaźnij się z ludźmi, z którymi możesz iść na śniadanie, przy których możesz płakać, takich którzy wspierają Twoje cele życiowe i wierzą w Ciebie.
Reposted frometernaljourney eternaljourney viamonam monam
youuung
13:56
6298 60aa 500
Reposted fromrol rol viatransfuzja- transfuzja-
youuung
13:56

I o to właśnie chodzi z tymi mężczyznami - musisz mieć ciarki na plecach, kiedy On jest blisko, gdy na Ciebie patrzy i Cię dotyka.

Reposted fromawakened awakened viamonam monam

March 20 2017

21:30
6773 7753 500
youuung
21:29
Reposted fromjasminum jasminum viajstrbl jstrbl
21:28
9162 70ce 500

iamaang:

Inspired

Reposted fromironbunny ironbunny viagoszko goszko
youuung
21:27
youuung
21:25
Przyjaciel staje się fragmentem naszej biografii, jak data urodzenia, pierwsza szkoła czy imiona rodziców.
— Janusz Leon Wiśniewski
21:24
7035 9dc1
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viaapatyczna apatyczna
youuung
21:24
2336 1e1c 500
Reposted fromnutt nutt vianewbeginning newbeginning
youuung
21:24
2010 5b82
Krzysztof Jaworski
Reposted frommefir mefir viaibelieveinmylove ibelieveinmylove
youuung
21:22
9311 2513
youuung
21:22
Jeśli zdecydujesz się kiedykolwiek odejść od kogoś nie zapomnij o tym aby się z nim pożegnać. 
I bez względu na to co łączyło Cię z tym człowiekiem, nie uciekaj bez słowa.
Nikt z nas nie zasługuje na takie zakończenie.
— Włóczęga
Reposted fromznikajac znikajac viahavingdreams havingdreams
youuung
21:21
Mężczyźni rzadko wyczuwają chwilę, kiedy można mieć dziewczynę dosłownie za nic.
— F.S. Fitzgerald.
youuung
21:20
Różnicą pomiędzy tym, kim jesteś, a tym, kim chcesz być, jest to, co z tym zrobisz.
— Znalezione w sieci
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamonam monam
21:20
5010 2ea2 500
Reposted fromtosiaa tosiaa vianastypsychotic nastypsychotic
youuung
21:19
Reposted fromquestion question viamonam monam
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl