Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 07 2017

youuung
14:24
9342 766d
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain viakiks kiks
14:24
5498 8494 500
Reposted fromtwice twice viakiks kiks
youuung
14:23
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viakiks kiks
youuung
14:23
2062 08ca
Reposted fromSzczurek Szczurek viameovv meovv
youuung
14:22
Wierzę, że tak naprawdę w życiu najcięższe walki toczymy sami ze sobą. Ze swoimi słabościami, lenistwem czy brakiem odwagi.
— P.Skokowski

April 06 2017

youuung
20:30
9148 db31
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viajstrbl jstrbl
20:30
20:30

April 04 2017

youuung
11:16
11:16
8997 1bf7 500
Reposted fromorendasophie orendasophie viabakteryja bakteryja
youuung
11:13
Szczęściu trzeba pomóc
Reposted fromSkydelan Skydelan viaoutoflove outoflove
youuung
11:12
0226 90f1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaoutoflove outoflove
11:11
6953 97fa 500

rai-r:

@tealereynolds/instagram

Reposted fromerial erial vialily24 lily24
youuung
11:10
youuung
11:10

March 23 2017

youuung
14:00
2620 3b07 500
Reposted fromNajada Najada viagabrielle gabrielle
youuung
13:58
6068 6272
Reposted fromfelicka felicka viatransfuzja- transfuzja-
youuung
13:58
8340 dc67
youuung
13:57
To ważne, żeby mieć przyjaciół, z którymi możesz robić więcej niż plotkować, pić i palić. Zaprzyjaźnij się z ludźmi, z którymi możesz iść na śniadanie, przy których możesz płakać, takich którzy wspierają Twoje cele życiowe i wierzą w Ciebie.
Reposted frometernaljourney eternaljourney viamonam monam
youuung
13:56
6298 60aa 500
Reposted fromrol rol viatransfuzja- transfuzja-
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl