Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 20 2017

youuung
10:33
Źródło:friendsgifs
Reposted fromweightless weightless viaplayitagain playitagain
youuung
10:32
9802 c2b9 500
Sponsored post
feedback2020-admin
14:56
youuung
10:31
Reposted frommadialene madialene viaplayitagain playitagain
youuung
10:31
2465 09a2
Reposted fromscorpix scorpix
youuung
10:29
1415 6916
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaNoCinderella NoCinderella
youuung
10:28
4478 ff96
Reposted fromiminlove iminlove viaNoCinderella NoCinderella
youuung
10:28
Najlepsze chwile podczas czytania to te, gdy trafiasz na coś - myśl, uczucie, punkt widzenia - o czym myślałeś, że jest wyjątkowe, szczególne tobie i tylko tobie znane. I oto jest, opisane przez kogoś innego, osobę, której nigdy nie poznałeś, być może kogoś, kto od dawna nie żyje. To jest tak, jakby nagle wyłoniła się czyjaś dłoń i pochwyciła twoją.
— Alan Bennett
youuung
10:27
3923 37df 500
Reposted fromcocomove cocomove vialovesweets lovesweets
youuung
10:27
3519 6776
Reposted fromiammistake iammistake vialovesweets lovesweets
youuung
10:26
2203 0497 500
Reposted fromMatalisman Matalisman vialovesweets lovesweets

August 23 2017

youuung
20:35
1293 ec9d 500
Reposted fromxzuzakx xzuzakx vianosiemka nosiemka
youuung
20:34
Reposted fromFlau Flau viaxvcth xvcth
youuung
20:32
4734 415a
Reposted frombylejaka bylejaka vianosiemka nosiemka
youuung
20:32
7799 edb3 500
Reposted from0 0 viaunfoldmeiamsmall unfoldmeiamsmall
youuung
20:31
youuung
20:30
0616 09c0 500

July 02 2017

youuung
21:57
Nauczyłem się śmiać tym śmiechem, w którym nie ma ani odrobiny wesołości, który jest milion razy smutniejszy od łez.
— Stefan Żeromski
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
youuung
21:57
3823 e1b7 500

June 26 2017

youuung
17:09
Przepraszam dawną miłość, że nową uważam za pierwszą. 
— W. Szymborska
Reposted frommadeliine madeliine viaabsolutiv absolutiv

June 25 2017

youuung
22:40
6709 6b85
Reposted fromusual usual viaoutofmyhead outofmyhead
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...