Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 03 2017

12:16
5598 ec32 500

April 22 2017

youuung
20:28
7061 6389

April 17 2017

youuung
21:13
6588 efb7 500
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viajstrbl jstrbl
youuung
21:13
5906 a4e2
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasilkydreams silkydreams

April 13 2017

09:37
2968 47cb
Reposted fromkeithpeligro keithpeligro viaanncey anncey

April 07 2017

youuung
14:38
 Nie założę Ci nigdy w życiu żadnej obroży. Mężczyźni z obrożami na szyi i tak nie wracają  do swoich kobiet. A ja Chciałabym, żebyś wracał. Do mnie. Bądź wolnym kotem, ale budź się rano obok mnie.
— i wzajemnie w drugą stronę.
youuung
14:37
Znajomości nie liczy się w latach czy miesiącach. Liczy się w ilości wymienionych słów, przepłakanych razem łez, minut spóźnienia, liczbie hermetycznych żartów, opróżnionych butelek, znaczących spojrzeń, przetańczonych piosenek, zjedzonych frytek, wypitych kaw...
Czas tak naprawdę nie ma tu większego znaczenia.
— Charlotte Nieszyn Jasińska
youuung
14:36

Jest wiele kobiet z którymi chcemy się przespać, z myślą o kilku się onanizujemy, ale nieliczne nas rozumieją. Z tymi ostatnimi pragniemy być.  

Z mężczyzną trzeba rozmawiać. Przebić się przez jego warstwy. O czym rozmawiać? A tego to ja już nie wiem. Jeden lubi czekoladę, drugi jak mu nogi śmierdzą.

Wiem jedno, masz go w momencie, kiedy szczerze ci opowie, czego się boi.

W tej grze jest jednak jeden haczyk. Jeśli się nie otworzysz (a to trudne, bo każdy boi się dostać po raz kolejny kopa w dupę), to druga osoba też się nie otworzy.

— Pokolenie Ikea
Reposted fromlittlefool littlefool viameovv meovv
youuung
14:33
7102 7e3b
Reposted frompulperybka pulperybka viatulele tulele
youuung
14:32
via instagram.com/mountain.stories
Reposted frommojetakinie mojetakinie viatulele tulele
youuung
14:30
9189 27cc
Reposted fromkarahippie karahippie viaruk0la ruk0la
youuung
14:27
youuung
14:24
Jedźmy do Lizbony, Barcelony, Paryża albo Rzymu. Jedźmy, upijmy się i gubmy między uliczkami. Siądźmy na schodach i oglądajmy wschody słońca. I zapomnijmy o całym świecie. 
Reposted fromjustadreambaby justadreambaby viarudgierd rudgierd
youuung
14:24
9342 766d
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain viakiks kiks
14:24
5498 8494 500
Reposted fromtwice twice viakiks kiks
youuung
14:23
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viakiks kiks
youuung
14:23
2062 08ca
Reposted fromSzczurek Szczurek viameovv meovv
youuung
14:22
Wierzę, że tak naprawdę w życiu najcięższe walki toczymy sami ze sobą. Ze swoimi słabościami, lenistwem czy brakiem odwagi.
— P.Skokowski

April 06 2017

youuung
20:30
9148 db31
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viajstrbl jstrbl
20:30
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl