Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 25 2017

youuung
22:40
Sposób, w jaki spędzasz każdy kolejny dzień, kiedyś zsumuje się na sposób, w jaki spędziłaś życie.
— Susan Wiggs - "A między nami ocean..."
Reposted fromavooid avooid viapozakontrola pozakontrola
youuung
22:40
9416 22d4
Reposted fromdontbemad dontbemad vialulunoire lulunoire
Sponsored post
soup-sponsored
04:52
youuung
22:38
Wygraną zadedykuję żonie, za to że nie ma mnie wtedy, kiedy ona mnie potrzebuje, nie ma mnie kiedy chciała żebym był, i że nie ma mnie wtedy, kiedy ja sam bym sobie tego życzył.
— Kamil Stoch
Reposted fromawash awash viaoutofmyhead outofmyhead
youuung
22:37
6229 9fd0 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viakoskoss koskoss
youuung
22:36
4070 2a0b
Reposted fromyikes yikes viakoskoss koskoss
youuung
22:35
3737 b450 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaNoCinderella NoCinderella
youuung
22:25
6589 185e
Reposted fromspring-flow spring-flow viaNoCinderella NoCinderella
youuung
22:25
5005 e728 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaNoCinderella NoCinderella
youuung
22:24
8487 2d91 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viasmorzando smorzando
youuung
22:24

Ludzie zazwyczaj nie mają pojęcia jak bardzo się starasz i jak bardzo ci zależy, dopóki nie przestaniesz.

Reposted frompieprzycto pieprzycto viaoutofmyhead outofmyhead
22:24

June 21 2017

15:30
youuung
15:30

June 03 2017

youuung
12:34
1772 44de
Reposted fromLinaa Linaa viapozakontrola pozakontrola
youuung
12:34
 Są historie, po których zmieniamy się bezpowrotnie.
Reposted fromjohankam johankam viapozakontrola pozakontrola
youuung
12:34
fajnie byłoby usłyszeć Cię przed snem.
12:23
0842 68bb 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viavigil vigil
youuung
12:20
youuung
12:19
9416 22d4
youuung
12:17

Wiem tylko, że jednego dnia czuję się dobrze, życie jest słodkie i niczego mi nie potrzeba, a następnego rwę się do ucieczki, nie mogę znaleźć dla siebie miejsca i znowu się pogrążam.

— Paula Hawkins
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...